pelc_ipiresies

Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης στα ελληνικά.

Καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και εγγύηση χορήγησης ανταλλακτικών για 10 χρόνια.

Διαθέτουμε ένα πολύ έμπειρο τμήμα υποστήριξης που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και γι’ αυτό δίνουμε υποστήριξη χωρίς ημερομηνία λήξης.

Συχνές
Ερωτήσεις

Αυτοματισμοί
Πίνακα

Το δίκτυο παρουσιάζει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις οπότε ο επιτηρητής διακόπτει την έξοδο του για να προστατέψει το Μοτέρ της Αντλίας ή έχετε ρυθμίσει την ευαισθησία του επιτηρητή πολύ χαμηλά για τις τρέχουσες συνθήκες, π.χ. 5%, οπότε αυξήστε την ευαισθησία σε μεγαλύτερη τιμή, π.χ. 15%, για να απαλειφθεί το πρόβλημα.

Οι τρεις φάσεις έχουν συνδεθεί με λάθος σειρά (διαδοχή) οπότε πρέπει να αντιστρέψετε οποιεσδήποτε δυο από αυτές μεταξύ τους για να οπλίσει ο επιτηρητής (έλεγχος διαδοχής φάσεων).

Τα ηλεκτρόδια του ελεγκτή στάθμης έχουν συνδεθεί με υπερβολικά μεγάλο μήκος καλωδίου μικρής διατομής (μεγαλύτερο από 300 μέτρα). Μειώστε το μήκος του καλωδίου ή αντικαταστήστε το καλώδιο με άλλο μεγαλύτερης διατομής ή χρησιμοποιήστε ελεγκτή στάθμης ρυθμιζόμενης ευαισθησίας.

Συχνές
Ερωτήσεις

Ασύρματοι
Τηλεχειρισμοί

Ελέγξτε αν στο χώρο του Αντλιοστασίου λειτουργεί συσκευή INVERTER ή άλλη ειδική ηλεκτρονική ή ασύρματη συσκευή. Αν ναι είναι πολύ πιθανό κατά την λειτουργία της να δημιουργεί έντονο Ηλεκτρικό Θόρυβο ο οποίος εμποδίζει την σωστή λειτουργία του Δέκτη.Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να απομακρύνεται τον Δέκτη από την πηγή του θορύβου και να τον τοποθετήσετε σε ξεχωριστό μεταλλικό κουτί. Μπορείτε να ζητήσετε και να προμηθευτείτε ειδικό φίλτρο απόρριψης θορύβου δικτύου για καλύτερα αποτελέσματα.

Όταν συνυπάρχουν και τα δυο παραπάνω προβλήματα σε μια ασύρματη επικοινωνία (μεγάλη απόσταση και έλλειψη οπτικής επαφής), τότε η μόνη λύση είναι να τοποθετηθεί ένας ενδιάμεσος σταθμός Αναμεταδότη σε τρίτο σημείο το οποίο να έχει την καλύτερη δυνατή οπτική επαφή τόσο με την Δεξαμενή όσο και με το Αντλιοστάσιο.

Όταν συμβαίνει αυτό πρέπει να ελέγξετε επιμελώς την σύνδεση μεταξύ της κεραίας και του καλωδίου της, ξεβιδώνοντας και βιδώνοντας ξανά το ειδικό connector του καλωδίου που συνδέει την κεραία με τον δέκτη ή τον πομπό. Επίσης καλό είναι να ελέγξετε την τροφοδοσία του πομπού και του δέκτη (θα χρειαστείτε ένα ψηφιακό πολύμετρο) προσπαθώντας να εντοπίσετε κακές ή ελαττωματικές συνδέσεις.

Κατά πάσα πιθανότητα λειτουργεί στην ίδια γεωγραφική περιοχή άλλος Ασύρματος Τηλεχειρισμός με τον ίδιο κωδικό. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει (δεν επιτρέπεται να αλλάζονται αυθαίρετα κωδικοί στις συσκευές), αλλά εφόσον συμβαίνει πρέπει να μας ζητήσετε ένα νέο κωδικό για τον δικό σας Φορητό Τηλεχειρισμό για να απαλειφθεί το πρόβλημα.

Συχνές
Ερωτήσεις

Συσκευές GSM

Κάνετε τους παρακάτω ελέγχους:

α. από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο καλέστε τον αριθμό της GSM συσκευής (με την συσκευή σε λειτουργία). Αν η κλήση δείξει ότι η συσκευή είναι εκτός δικτύου τότε ελέγξτε οτιδήποτε είναι σχετικό με την τροφοδοσία της, τάση τροφοδοτικού και κατάσταση μπαταρίας αν υπάρχει. Η μπαταρία ελέγχεται αποσυνδέοντας την από τα καλώδια της και πρέπει να έχει σωστή τάση (12V συνήθως) ανεξαρτήτως αν υπάρχει τάση δικτύου ή όχι.

β. αν όλα τα παραπάνω είναι σωστά βγάλτε την κάρτα SIM από την συσκευή GSM και βάλτε την σε ένα κινητό τηλέφωνο. Καλώντας τον αριθμό βοήθειας του αντίστοιχου παρόχου διαπιστώστε αν η SIM έχει επαρκές υπόλοιπο χρόνου ομιλίας.

γ. αν ναι, κάνετε και λάβετε από μια κλήση και ένα SMS προς και από ένα οποιοδήποτε άλλο κινητό τηλέφωνο για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι πλήρως λειτουργική.

δ. προσπαθήστε έχοντας την κάρτα SIM στο τηλέφωνο να καταλάβετε αν το σήμα της αντίστοιχης κινητής τηλεφωνίας είναι επαρκές στην συγκεκριμένη περιοχή. Αν υπάρχει πρόβλημα χαμηλού σήματος ζητήστε να σας προμηθεύσουμε κάποια ειδική κεραία υψηλής απολαβής.

Η κάρτα SIM δεν έχει μονάδες χρόνου ομιλίας ή, πιο σπάνια, έχει φραγή εξερχομένων. Αγοράστε χρόνο ομιλίας ή επικοινωνήστε με τον πάροχο ζητώντας την άρση της φραγής. 

Το σύνηθες λάθος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κατά την σύνταξη του SMS προγραμματισμού του παραλήπτη, π.χ. FR1,306912345678 αφήνω κάποιο κενό χαρακτήρα, ή δεν χρησιμοποιώ τους σωστούς ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ χαρακτήρες.

Αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι η περιοχή στην οποία είναι τοποθετημένη η GSM συσκευή έχει πολύ Χαμηλό Μέσο Όρο Ηλιοφάνειας, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο ενέργειας να γίνεται αρνητικό. Η λύση βρίσκεται στην αντικατάσταση του Ηλιακού Πάνελ που φορτίζει την Μπαταρία, από ένα μεγαλύτερης ισχύος, που θα μπορεί να αποδώσει μεγαλύτερα ποσά ενέργειας σε αυτήν, με την ίδια ηλιοφάνεια.